Steinar har brukt hukommelsen, og Ronny har brukt pc'en, og sammen har vi kommet frem til nedenstående oversikt, som fremdeles skal utvides. Mener noen at de har spilt høyere, kontakt Steinar eller Ronny, enten på facebook siden vår, eller i hallen. Vi er begge steder stadig vekk....
Tror det mangler ett par 300-serier på Kenneth, men merkelig nok føles det som det er større forskjell på null eller en, enn på 8 eller 10
KLUBBREKORDER
  HERRER
  Score Snitt   Navn Dato   Arrangement Hall
1 300 Kenneth Hermansen 1995 Lille Paris
  300 Steinar F. Olsen 12.02.2001 Østfoldliga Kongsten Bowling
  300 Kjell Arne Nilsen 03.09.2014 Østfoldtouren 1 Kongsten Bowling
  300 Ronny Hagberg 25.09.2014 Torsdagscup 3 Bowling 1 Drammen
  300 Kenneth Hermansen 05.12.2014 Ringerike Open Hønefoss Bowlingsenter
  300 Kenneth Hermansen 07.03.2015 Landsliga Kongsten Bowling
  300 Kenneth Hermansen 01.04.2015 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
  300 André Hansen 03.04.2015 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
  300 Kenneth Hermansen 04.04.2015 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
  300 Kenneth Hermansen 14.11.2015 Østfoldtouren 3 Bowling 1 Moss
  300 Kenneth Hermansen 20.12.2015 Moss Open Bowling 1 Moss
  300 Kenneth Hermansen 24.03.2016 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
  300 Kenneth Hermansen 04.04.2016 Østfoldliga Kongsten Bowling
2 544 272,00 Ronny Hagberg 04.04.2016 Østfoldliga Kongsten Bowling
3 826 275,33 Kenneth Hermansen 08.02.2016 Østfoldliga Kongsten Bowling
4 1041 260,25 Ronny Hagberg 11.04.2015 Landsliga Kongsten Bowling
5 1260 252,00 Ronny Hagberg 23.03.2016 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
6 1484 247,33 Ronny Hagberg 23.03.2016 Rolvsøy Open Kongsten Bowling
8 1760 220,00 Steinar F. Olsen 03.10.1998 Høstmestern Lille Paris
10 2153 215,30 Steinar F. Olsen 06.09.2014 Tigers Open Bowling 1 Drammen
12  
16 3176 198,50 Tore Olsen 30.03.2014 Ringeriksmaraton Hønefoss Bowlingsenter
24 4698 195,75 Tore Olsen 30.03.2014 Ringeriksmaraton Hønefoss Bowlingsenter
   
  DAMER
  Score     Navn Dato   Arrangement Hall
1 290 Christin A. Löfman 08.01.2014 Østfoldtouren 5 Kongsten Bowling
2 519 259,50 Mette Hansen 21.02.2015 Landsliga Kongsten Bowling
3 756 252,00 Mette Hansen 21.02.2015 Landsliga Kongsten Bowling
4 956 239,00 Mette Hansen 21.02.2015 Landsliga Kongsten Bowling
5 1121 224,20 Christin A. Löfman 18.12.2014 Drammen X-mas Metro Drammen
6 1352 225,33 Christin A. Löfman 18.12.2014 Drammen X-mas Metro Drammen
8 1662 207,75 Christin A. Löfman 24.10.2014 Høstmestern Veitvet
10 1991 199,10 Mette Hansen 27.01.2013 Cleverpoints Veitvet
12 2050 170,83   Christin A. Löfman 30.12.2011   Kolbotn Mini Maraton Veitvet
1 serie hver, 4 spillere, 4 baner 16 serier, 4 baner
    SC   Navn H/B Res Motstander Dato     Sc   S1 S2 S3 S4 H/B Res Motstander Dato
  S1 S2 S2 H/B Fs - Bs Motstander Dato    
1 968 H 12 - 0 Bekkelaget 07.03.15 1 3628 934 881 968 845 H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15
  258 Ronny Hagberg     779 232 165 201 181  Mette Hansen
  227 Kenneth Hermansen     717 213 257 247  Kenneth Hermansen
  260 Kjell Arne Nilsen     899 246 183 242 228  Steinar F. Olsen
  223 Mette Hansen     1041 243 276 278 244  Ronny Hagberg
                  192         192  André Hansen
2 968 H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15 2 3582 968 906 865 843 H 12 - 0 Bekkelaget 07.03.15
  201 Mette Hansen     896 258 228 216 194  Ronny Hagberg
  247 Kenneth Hermansen     999 227 267 268 237  Kenneth Hermansen
  242 Steinar F. Olsen     876 260 216 191 209  Kjell Arne Nilsen
    278   Ronny Hagberg         811   223 195 190 203  Mette Hansen
3 954 H 11 - 1 Glåmdal 2 21.02.15 3 3542 954 902 886 800 H 11 - 1 Glåmdal 2 21.02.15
  233 Steinar F. Olsen     851 233 234 191 193  Steinar F. Olsen
  192 Ronny Hagberg     850 192 201 246 211  Ronny Hagberg
  279 Kjell Arne Nilsen     885 279 198 212 196  Kjell Arne Nilsen
    250   Mette Hansen         956   250 269 237 200  Mette Hansen
4 941 H 9 - 3 Harstad 07.02.15 4 3473 895 753 895 930 H 10 - 2 Sofiemyr 3 08.02.14
  246 Steinar F. Olsen     775 199 188 197 191  Steinar F. Olsen
  237 Ronny Hagberg     950 279 181 236 254  Kjell Arne Nilsen
  238 Kjell Arne Nilsen     871 203 204 248 216  Tore Olsen
    220   Kenneth Hermansen         877   214 180 214 269  André Hansen
5 940 H 9 - 3 Sarpsborg 08.02.15 5 3451 808 855 847 941 H 9 - 3 Harstad 07.02.15
  245 Christin A. Löfman     860 175 233 206 246  Steinar F. Olsen
  225 Mette Hansen     858 186 208 227 237  Ronny Hagberg
  192 Espen Kulsli     901 238 222 203 238  Kjell Arne Nilsen
    278   André Hansen         832   209 192 211 220  Kenneth Hermansen
6   934           H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15 6   3449   873 940 876 760 H 9 - 3 Sarpsborg 08.02.15
7 933 H 10 - 2 Sarpsborg 09.03.14 7 3405 843 894 754 914 H 7 - 5 Solør 2 07.03.15
8 930 H 10 - 2 Sofiemyr 3 08.02.14 8 3386 715 848 933 890 H 10 - 2 Sarpsborg 09.03.14
9 920 B 8 - 4 Varna 21.02.15 9 3376 838 874 813 851 H 6 - 6 Rolvsøy 23.11.14
10   914           H 7 - 5 Solør 2 07.03.15 10   3375   853 856 768 898 H 11 - 1 Sarpsborg 2 08.03.15
 
 
1 serie hver, 2 spillere, 2 baner 4 serier hver, 2 spillere, 4 baner
    SC   Navn H/B Res Motstander Dato     Sc   S1 S2 S3 S4 H/B Res Motstander Dato
       
1 529 H 11 - 1 Glåmdal 2 21.02.15 1 1940 489 459 520 472 H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15
  279 Kjenn Arne Nilsen     899 246 183 242 228 Steinar F. Olsen
    250   Mette Hansen         1041   243 276 278 244 Ronny Hagberg
2 520 H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15 2 1895 485 495 484 431 H 12 - 0 Bekkelaget 07.03.15
  242 Steinar F. Olsen     896 258 228 216 194 Ronny Hagberg
    278   Ronny Hagberg         999   227 267 268 237 Kenneth Hermansen
3 513 B 3 - 9 Fossen 21.09.14 3 1841 529 467 449 396 H 11 - 1 Glåmdal 2 21.02.15
  235 Hans Harald Nilsen     885 279 198 212 196  Kjell Arne Nilsen
    278   Kenneth Hermansen         956   250 269 237 200  Mette Hansen
4   501           B 7 - 4 Harstad 02.11.14 4 1748 417 384 462 485 H 10 - 2 Sofiemyr 3 08.02.14
5 495 H 10 - 2 Sarpsborg 09.03.14   871 203 204 248 216  Tore Olsen
6 495 H 12 - 0 Bekkelaget 07.03.15     877   214 180 214 269  André Hansen
7 489 H 10 - 2 Rolvsøy 11.04.15 5   1742   480 426 445 391 B 7 - 5 Red Crown 2 21.02.15
8 488 B 7 - 5 Varna 29.09.13 6 1736 384 449 438 465 H 10 - 2 Sarpsborg 09.03.14
9 486 H 7 - 5 Solør 2 07.03.15 7 1735 437 470 446 382 H 9 - 3 Sarpsborg 08.02.15
10   485           H 10 - 2 Sofiemyr 3 08.02.14 8 1733 447 414 414 458 H 9 - 3 Harstad 07.02.15
9 1726 408 395 470 453 B 8 - 4 Varna 21.02.15
10   1725   478 369 433 445 H 10 - 2 Sofiemyr 3 08.02.14
Klubbrekorder satt i Landsligaspill, "nytt" spilleformat, dvs at vi er inne i den 5 sesongen med dette spilleformatet.
Tall i grønt er rekorder som går igjen på en eller flere av de øvrige listene....
Klubbrekorder